Inloggen

Raadsplanning

RP 1491
Haalbaarheidsonderzoek en principe besluit IHP Nieuwleusen
Alert
RP 1551
Onderhoudsniveau wegen (IBOR)
Alert
RP 1616
Bestemmingsplan Waterinkweg
Alert
RP 1483
Burgerpeiling - Waar staat je gemeente
Alert
RP 1608
Beschermd wonen (toegang, beoordelingskader, maatschappelijke opvang)
Alert
RP 1609
Inwonersinitiatief/aanvraag budget voor reconstructie Wethouder Prinsstraat
Alert
RP 1614
1e wijziging Reglement van Orde
Alert
RP 1611
Afgeven verklaring Diensten Algemeen Economisch Belang (DAEB) Kulturhusen
Alert
RP 1613
Wijkplannen warmtetransitie
Alert
RP 1479
Ontwikkeling Oostpoort
Alert

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2025

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2026

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2027

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2028

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2029

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2030

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2031

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2032

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2033

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2034

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2035

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2036

Kw 1

Kw 2

Export LTA naar Excel