Inloggen

Toezeggingen

T 1202
Ontwikkelingen Rosengaerde
Alert
T 1521
Natuurinclusie en klimaatadaptie Westerbouwlanden
Alert
T 1499
Parkeernormen Burgemeester Backxlaan 316-328
Alert
T 1561
Toegankelijkheid wandelpaden Palthebos
Alert
T 1691
Intern onderzoeken van actualisatie gebouwennota
Alert
T 1694
Onderzoek spreiden kosten onderhoud gemeentehuis
Alert
T 1695
Werkzaamheden sociale recherche
Alert
T 1692
Delen interne evaluatie vervolg noodopvang asielzoekers Lemelerveld
Alert
T 1601
Informeren voortgang centrumplan
Alert
T 1607
Brief bezwaarschrift omgeving Lindeboom
Alert

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2025

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2026

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2027

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2028

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2029

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2030

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2031

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2032

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2033

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2034

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2035

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2036

Kw 1

Kw 2

Export LTA naar Excel