Inloggen

Moties - Amendementen

MA 1447
Motie Anticiperen ontwikkelingen duurzame energieproductie
Alert
MA 1380
Plattelandsvisie en nulmeting
Alert
MA 1509
Motie Groene Leges
Alert
MA 1448
Motie Vangnet zwemveiligheid
MA 1432
Motie Ruimhartig beleid Participatiewet
Afgedaan
MA 1381
Motie Omgevingsvisie invulling uitbreiding Dalfsen West
MA 1433
Onderzoek verkeerssituatie Oosterdalfsen-Noord
MA 1434
Onderzoek woningverdeling Oosterdalfsen-Noord
MA 1405
Motie IBOR (Verhogen onderhoudsniveau openbare wegen naar niveau B)
MA 1530
Structurele opvanglocaties vluchtelingen
Nieuw

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Plaatsing op RIS

31-08-2023

Raadscommissie

04-12-2023

Raadscommissie

11-09-2023

Raadscommissie

04-12-2023

Raadsvergadering

18-12-2023

Plaatsing op RIS

18-09-2023

Raadscommissie

09-10-2023

Raadsvergadering

16-10-2023

Raadscommissie

16-10-2023

Raadsvergadering

30-10-2023

Raadscommissie

13-11-2023

Raadsvergadering

27-11-2023

Raadscommissie

20-11-2023

Raadscommissie

20-11-2023

Plaatsing op RIS

11-12-2023

Raadsvergadering

24-06-2024

Raadscommissie

03-06-2024

Export LTA naar Excel