Inloggen

Moties - Amendementen

MA 1381
Motie Omgevingsvisie invulling uitbreiding Dalfsen West
Alert
MA 1406
Motie Nationaal Programma Landelijk Gebied en Plattelandsvisie
Afgedaan
MA 1432
Motie Ruimhartig beleid Participatiewet
Afgedaan
MA 1382
Verkenning alternatieven Woonruimten (OMKIB)
Alert
MA 1444
Motie Slimme Stroom
Nieuw
MA 1443
Motie Verenigingsexpert
Nieuw
MA 1380
Plattelandsvisie en nulmeting
MA 1405
Motie IBOR (Verhogen onderhoudsniveau openbare wegen naar niveau B)
Attentie
MA 1433
Onderzoek verkeerssituatie Oosterdalfsen-Noord
MA 1434
Onderzoek woningverdeling Oosterdalfsen-Noord

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Werkconferentie

13-10-2022 (Afgedaan)

Plaatsing op RIS

13-10-2022 (Afgedaan)

Plaatsing op RIS

16-01-2023

Plaatsing op RIS

21-11-2022

Plaatsing op RIS

31-01-2023

Raadscommissie

06-03-2023

Raadsvergadering

20-03-2023

Raadscommissie

13-03-2023

Raadscommissie

04-12-2023

Raadsvergadering

18-12-2023

Plaatsing op RIS

13-03-2023

Raadscommissie

13-03-2023

Raadsvergadering

27-03-2023

Raadscommissie

13-03-2023

Raadsvergadering

27-03-2023

Export LTA naar Excel