Inloggen

Resultaten

RP 1644
Implementatie gedragscode soortenbescherming (invasieve exoten)
RP 1645
RES 2.0 + plan MER
RP 1646
Reconstructie/aanpassing Welsummerweg
RP 1647
Plattelandsvisie
RP 1648
Oostpoort
RP 1639
Principebesluit deelname Lokaal Energiebedrijf (LEBD)
RP 1649
Programmabegroting
RP 1650
Belastingverordeningen 2025
RP 1651
Herschikking salarisgerelateerde budgetten
RP 1652
Herziening Lokale Inclusieagenda

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2025

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2026

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2027

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2028

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2029

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2030

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2031

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2032

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2033

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2034

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2035

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2036

Kw 1

Kw 2

Raadscommissie

02-09-2024

Raadscommissie

02-09-2024

Raadscommissie

02-09-2024

Raadscommissie

02-09-2024

Raadscommissie

02-09-2024

Raadscommissie

07-10-2024

Raadscommissie

07-10-2024

Raadscommissie

07-10-2024

Raadscommissie

07-10-2024

Raadscommissie

07-10-2024

Export LTA naar Excel