Inloggen

Resultaten

T 1502
Routering Kulturhus De Spil
Afgedaan
RP 1352
RKC-onderzoek Armoedebeleid
Afgedaan
RP 1508
Wijziging Re-integratieverordening
Afgedaan
RP 1546
Uitvoering motie woningtypen Oosterdalfsen Noord
Afgedaan
RP 1547
Uitvoering motie verkeersafwikkeling Oosterdalfsen Noord
Afgedaan
RP 1548
Nota economisch beleid
Afgedaan
RP 1598
Verordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
Afgedaan
RP 1549
Zienswijze Begrotingswijziging 2023 GGD IJsselland
Afgedaan
RP 1477
Nota Bodembeleid en Bodemkwaliteitskaart
Afgedaan
RP 1491
Haalbaarheidsonderzoek en principe besluit IHP Nieuwleusen
Alert

Kw 4

2024

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2025

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2026

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2027

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2028

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2029

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2030

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2031

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2032

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2033

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2034

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2035

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

Plaatsing op RIS

16-11-2023 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-11-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

27-11-2023 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-11-2023

Raadsvergadering

27-11-2023 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-11-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

27-11-2023 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-11-2023 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-11-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

27-11-2023 (Afgedaan)

Raadscommissie

20-11-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

27-11-2023 (Afgedaan)

Raadscommissie

04-12-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

18-12-2023 (Afgedaan)

Raadscommissie

04-12-2023

Raadsvergadering

18-12-2023

Export LTA naar Excel