Inloggen

Resultaten

RP 1626
Implementatie harmonisatie Kulturhuzen
Alert
RP 1627
Sociale recherche wijziging gemeenschappelijke regeling
Afgedaan
RP 1628
Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG)
Alert
RP 1629
Beleidsplan Spelen, Bewegen, Ontmoeten
Alert
RP 1630
2e RKC onderzoek
Alert
RP 1631
Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)
Alert
RP 1633
Regiodeal Regio Zwolle
Alert
RP 1634
Wijziging GBLT
Alert
RP 1635
Vaststellen protocol geheimhouding
Alert
RP 1180
Actualisatie bestemmingsplan kernen
Alert

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2025

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2026

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2027

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2028

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2029

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2030

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2031

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2032

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2033

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2034

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2035

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2036

Kw 1

Kw 2

Raadscommissie

08-04-2024

Raadscommissie

08-04-2024

Raadscommissie

08-04-2024

Raadscommissie

08-04-2024

Raadscommissie

08-04-2024

Raadscommissie

08-04-2024

Raadscommissie

08-04-2024

Raadscommissie

08-04-2024

Raadscommissie

08-04-2024

Raadscommissie

15-04-2024

Raadsvergadering

29-04-2024

Export LTA naar Excel