Inloggen

Resultaten

RP 1487
Meerjaren beleidsplan Politie
Afgedaan
T 1525
Evaluatie beleid erfmolens
Afgedaan
T 1529
Generatiecheck
Afgedaan
RP 1608
Beschermd wonen (toegang, beoordelingskader, maatschappelijke opvang)
Alert
RP 1609
Inwonersinitiatief/aanvraag budget voor reconstructie Wethouder Prinsstraat
Alert
RP 1611
Afgeven verklaring Diensten Algemeen Economisch Belang (DAEB) Kulturhusen
Alert
RP 1613
Wijkplannen warmtetransitie
Alert
RP 1614
1e wijziging Reglement van Orde
Alert
RP 1616
Bestemmingsplan Waterinkweg
Alert
RP 1663
Zienswijze en wijziging GR SSC ONS
Afgedaan

2024

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2025

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2026

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2027

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2028

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2029

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2030

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2031

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2032

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2033

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2034

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2035

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2036

Kw 1

Raadscommissie

15-01-2024 (Afgedaan)

Raadsvergadering

22-01-2024 (Afgedaan)

Plaatsing op RIS

15-01-2024 (Afgedaan)

Presidium

15-01-2024 (Afgedaan)

Raadscommissie

15-01-2024

Raadscommissie

15-01-2024

Raadscommissie

15-01-2024

Raadscommissie

15-01-2024

Raadscommissie

15-01-2024

Raadscommissie

15-01-2024

Raadscommissie

15-01-2024 (Afgedaan)

Raadsvergadering

22-01-2024 (Afgedaan)

Raadsvergadering

11-03-2024 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel