Inloggen

Resultaten

RP 1428
Adviesrecht en participatie onder Omgevingswet
Afgedaan
MA 1448
Motie Vangnet zwemveiligheid
Afgedaan
RP 1481
Programmabegroting 2024-2027
Afgedaan
RP 1543
Delegatiebesluit Omgevingsplan
Afgedaan
RP 1544
Coördinatieregeling versnelling woningbouw (Afgevoerd)
Afgedaan
RP 1545
Uitvoering motie vangnet zwemveiligheid
Afgedaan
T 1557
Locatie elektriciteitsmasten in zoekgebieden RES
Afgedaan
T 1558
Mogelijkheden energiewet meenemen uitwerking RES
Afgedaan
RP 1482
Belastingverordeningen 2024
Afgedaan
RP 1485
Beeldkwaliteitsplan Vechtkade (afgevoerd)
Afgedaan

Kw 4

2024

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2025

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2026

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2027

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2028

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2029

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2030

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2031

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2032

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2033

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2034

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

2035

Kw 1

Kw 2

Kw 3

Kw 4

Raadscommissie

06-11-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

27-11-2023 (Afgedaan)

Raadscommissie

06-11-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

09-11-2023 (Afgedaan)

Raadscommissie

06-11-2023 (Afgedaan)

Raadscommissie

06-11-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

27-11-2023 (Afgedaan)

Raadscommissie

06-11-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

27-11-2023 (Afgedaan)

Raadscommissie

06-11-2023 (Afgedaan)

Plaatsing op RIS

06-11-2023 t/m 06-11-2023 (Afgedaan)

Plaatsing op RIS

06-11-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

09-11-2023 (Afgedaan)

Raadscommissie

13-11-2023 (Afgedaan)

Raadsvergadering

27-11-2023 (Afgedaan)

Export LTA naar Excel